Posts Tagged ‘ Wax and Wane 團圓 ’

男人面皮變薄時

都唔知係邊個有咗,似係個女搞大咗阿爸個肚多啲


都唔知係老婆有外遇定係自己俾人強姦


除咗睇起來有啲不對軌,心理上男人有呢啲感覺或算正常,只係我想攞來開個玩笑,既然佢地咁都演咗我都唔係要批評啲咩,不過呢啲表現方法睇怕係真怪而唔係假尷尬,相信導演無心顛倒性別只係唔覺意形造曖昧。

剛剛看過林奕華的《紅娘的異想世界之在西廂》,那卻真是有意識的建構男女論述,當中一主線講女主角如何把心愛的男人嫁入豪門,以及假設一般發生在嫁入豪門之不幸女子的種種(生孩子、被逐出門、不能與骨肉相見…)發生於身上,角色還有男相媽媽,都是在男女權力、金錢權力等問題作有意思的掉配並有所表達,而不是唔小心著錯衫發錯姣。

廣告

我對呢套劇一啲興趣都冇

《團圓》

我唔會睇呢套劇嘅原因:

— 一睇宣傳片見到又係啲幾個男人頭戲就覺煩

— 一睇就知道又係嗰啲「一家人始終係一家人」嘅強調封建唔美好都話美好家庭道德片

— 嗰三個男人頭係 3 of the worst TVB actors (陳錦鴻自許文彪後可以話唔洗睇)

廣告